Disclaimer

Op de Website wordt algemene informatie verstrekt over verschillende onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om advies te verlenen voor concrete situaties of concreet een aanbod te doen. De op de Website getoonde informatie wordt door Webvertising met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Webvertising aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Webvertising worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Webvertising uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Webvertising niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan de inhoud van de Website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Webvertising.